نظرسنجی ها

Filter: نمایش تعداد 
Num Title شروع رأی گیری پایان رأی گیری وضعیت آرا گزینه ها
1 چه مارک لوازم خانگی خارجی را انتخاب می کنید ؟ 19 جون 2013 - 00:00 19 جولای 2019 - 00:00 62 10
2 چه مارک لوازم خانگی ایرانی را انتخاب می کنید ؟ 19 جون 2013 - 00:00 19 جولای 2019 - 00:00 32 7