همکاری با چه مارکی

پرینت

اگر علاقمند به دنیای برند و مارک های ایرانی و خارجی هستید، اگر اخبار برندها را دنبال می کنید.

اگر علاقمند به سایت چه مارکی؟ هستید و نویسندگی را دوست دارید و می خواهید ما در راه حمایت از برند های ایرانی و ایجاد یک بانک اطلاعاتی برند ها کمک کنید.

اگر توانایی ترجمه و تالیف مطالبی با موضوعات سایت چه مارکی؟ را دارید و دوست دارید مطالب با نام شما منتشر شود.

با افتخار شما می توانید نویسنده سایت چه مارکی؟ شوید و مطالب را با نام خودتان در سایت چه مارکی منتشر کنید.

برای اعلام آمادگی با ما تماس بگیرید.